فایل ,برداری دیجیتالی ,تصویر برداری ,ماشین بینایی ,تصویر برداری دیجیتالی


دسته بندی : فرمت فایل: doc حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده) تعداد صفحات فایل: 185 فروشگاه کتاب : مرجع فایل قسمتی از محتوای متن Word پ ی شگفتار: با ساخت وسا ی ل الکترو مغنا ط ی سی نظ ی ر انواع الکتروموتورها، بوب ی ن ها ،رله ها وغ ی ر ی ه ،انسان قادر شد با بهره گ ی ری از الکترون ی ک ، کنترل ابزارهای مکان ی کی را در دست گ ی رد و سر انجام با پ ی دا ی ش م ی کرو پروسسورها و با توجه به ت ...
منبع اصلی مطلب : رنگین فایل
برچسب ها : فایل ,برداری دیجیتالی ,تصویر برداری ,ماشین بینایی ,تصویر برداری دیجیتالی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : آشنایی با ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتالی